INFORMATION FRÅN STYRELSEN I NORTHERN WIND VENTURES

Till alla aktieägare

Tyvärr fick vi ställa in mötet i juni p g a dålig anslutning så jag väljer att kommunicera via hemsidan.

Det som händer i NWV just nu är att styrelsen arbetar vidare med olika scenarier för Bolagets vidareutveckling. Vi har identifierad några affärsidéer som verkar intressanta.

  • Bolaget har inlett diskussioner för att titta på ett fastighetsbestånd. Kring detta så diskuterar man ett upplägg på ett annorlunda ägande. Fastighetsbeståndet ligger inte inom storstadsområdena utan på andra orter med en attraktiv placering
  • Vi tittar även på säkerhetsbranschen där en del intressanta förslag har kommit upp.
  • Det tredje området är inom administration av mindre till medelstora bolags hantering av sina bilar.

För att detta skall vara möjligt så krävs det naturligtvis kapital. Därför diskuteras det också att genomföra en nyemission. Exakt hur mycket som krävs kan vi inte svara på i dagsläget men oavsett belopp så kommer emissionen att vara garanterad av några delägare.

Andra varianter som har diskuterats är att köpa upp aktier till ett pris av 1 öre styck för er som är intresserade av att sälja bort innehavet. Detta beror intresset för emissionen samt hur de pågående diskussionerna fortlöper.

Naturligtvis är alla välkomna att ringa för eventuellt ytterligare frågor. Vi kommer att försöka hålla hemsidan uppdaterad för att hålla informerade om vad som händer.

Det nytt aktieägarmöte kommer också att hållas. Den informationen kommer att komma ut så snart vi har mer konkreta planer att presentera.

Styrelsen gm Carsten Friberg

 

ÄGARMÖTE – INSTÄLLT, NY TID KOMMER

FRÅGOR? Ring t f VD Carsten Friberg 073-092 02 44

 

Kallelse till aktieägarmöte i Northern Wind Venture AB

Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Tid: 19/6 kl.16.00

Härmed kallas aktieägarna i ovannämnda bolag till ett möte för att diskutera hur NWV AB ska se ut i framtiden.

Bolaget kommer att presentera några idéer och vi ser framemot kreativa diskussioner hur vi skall utveckla verksamheten.

Stockholm juni 2019

Styrelsen i Northern Wind Venture

INFORMATION

Till våra aktieägare

Alltsedan bolagsstämman den 14/11 2018 har det pågått en del aktiviteter bakom kulisserna.

Tyvärr har vi inte kunnat kommunicera ut informationen innan vi själva visste hur det skulle bli.

Nu har bilden ljusnat och följande har hänt:

  • Skatteverket har accepterat förslaget från Bolaget och dess skatteskuld kommer vara löst innan mars månads utgång
  • Banken och Bolaget har gjort en överenskommelse och allt skall vara klart innan mars månad.

Tack vare Jörns Bullmarknad AB (Örjan Berglund) och Stile Capital AB (Stig Norberg) som har gått in med kapital så har vi kunnat lösa dessa två frågor.

Säkerhetsmässigt så har NWV överlåtit samtliga aktier i Wizzcom 3D AB och Frogs & Dogs AB.

En överenskommelse har också skett med två fordringsägare.

Det återstår nu att få tag på samtliga skuldebrevsinnehavare och vi vill på detta sätt komma i kontakt med er för att kunna upprätta ett korrekt register för att på så sätt kunna kommunicera med samtliga.

Genom dessa åtgärder kan vi upprätta en årsredovisning som visar att bolaget är ute ur kontrollbalansräkningsproblematiken och skuldberget har minskat från ca 8 800 Tkr till c:a 2 700 Tkr. Kan vi sedan lösa de sista skulderna så ser situationen mycket ljus ut.

Vad händer sedan?

Vi har redan börjat titta på olika scenarier för att komma vidare.

Det har kommit in förfrågningar från andra bolag som vill fusionera med NWV och det är en intressant vinkling. Bolaget kan fortsätta med att vara ett investmentbolag eller så kan vi kanske vara båda delarna?

Oavsett vilken väg vi kommer att gå så är bolaget på väg mot en ljusare framtid vilket skapar möjligheter att komma tillbaka till den väg som man en gång i tiden ville gå på.

Styrelsen hoppas med dessa åtgärder att alla aktieägare tar på sig ett större ansvar för Bolagets framtid.

Carsten Friberg

T.f Verkställande Direktör

+46 73 092 02 44