Ytterligare information till alla aktieägare!

I går lade vi ut möjligheten att se sina aktier i NVR och från och med idag är det också möjligt att köpa och sälja aktier. Skillnaden är att alla affärer måste gå via undertecknad som kommer att sköta aktieboken.

Oavsett om du ska köpa eller sälja så måste det upprättas en avräkningsnota som skall undertecknas av både köpare och säljare.

Avräkningsnotan skickas in till Bolaget (Northern Wind Venture) som registrerar transaktionen och ändrar i aktieboken.

Du som säljare ansvarar själv för att du får pengar för dina aktier.

Ni har möjlighet att skicka in underlag via post eller mejl.

Mejladress:

carsten@northernwind.se

Postadress:

Northern Wind Venture

c/o Friberg

Styrmansgatan 24

1145 54 Stockholm

Mitt mobilnummer: +46 (0)730  920 244

Information till aktieägarna

Till alla aktieägare i Northern Wind Venture AB

 

Vi vill informera Er att nu kan alla aktieägare se sina aktieinnehav i Northern Wind Venture via en kostnadsfri aktiedepå på sidan VPZ.se (VärdepappersZonen).

Inloggning sker med hjälp av BankId.

Om du äger aktierna privat (se även en instruktion via Youtube-film: https://youtu.be/0Wtd44Fg9qM)

 1. Gå till sidan vpz.se
 2. Klicka på knappen ”Starta min depå gratis”
 3. Identifiera dig med BankId/Mobilt BankId
 4. Slutför enkel on-boarding (1-2-3-klart)
 5. Nu har du en gratis aktiedepå för onoterade aktieinnehav, där ditt aktieinnehav syns. I depån kommer alla onoterade innehav att visas… i de bolag som för sin aktiebok digitalt på ett säkert sätt hos Nordiska Värdepappersregistret. Saknar du något innehav, gå till rubriken ”FAQ” för mer info.

Om du äger aktierna via eget bolag (se även instruktion via Youtube-film: https://youtu.be/68mjU6NbrpU). På grund av säkerhetsfrågor kräver detta ytterligare några steg, för att vi skall säkerställa att inga obehöriga personer försöker skaffa access till ett bolags onoterade aktieinnehav.

 1. På VPZ.se … när du har slutför on-boarding ovan
 2. Gå till rubriken ”Min Profil” och välj underrubriken ”Aktivera bolag”
 3. Scrolla ner och i fältet ”Aktivera aktiedepå för ditt bolag” ange bolagets organisationsnummer.
  1. I bakgrunden kommer en kostnadsfri aktiebokstjänst på nvr.se att starta och inloggningsuppgifter till denna tjänst skickas till din mail… och samtidigt sker en kontroll mot Bolagsverket för fullmaktskontroll.
  2. Du måste vara styrelseledamot eller Vd i det bolag som du begär fullmakt för att ha åtkomst till. Om det är fler än en person (du) som skall kunna se bolagets aktiedepå, så hanterar du ytterligare fullmakter via NVR.se
 4. För att växla mellan din personliga depå och bolagets depå, Gå till rullgardinsmeny i övre högra hörnet (där det står ditt namn) och välj ”Byt konto” för att gå till bolagets depå (och vise versa).

 

Vid eventuellt frågor så ring undertecknad

Carsten Friberg

0730-920244

 

 

Brev till Aktieägarna – 2019-11

Bäste aktieägare,

Detta brev är skickat till de 30 största aktieägarna i Northern Wind Venture AB (NWV) enligt aktieboken per den 27/9. Det motsvarar ca 73 % av totala innehavet. Övriga ca 950 aktieägare står för resterande 27 %.

Ni har fått ett brev som talar om att era aktier inte finns på era depåer. Orsaken är att vi inte har betalat avgifter till Euroclear av förståeliga skäl men det är inga hemligheter att bolaget, i både närtid som historiskt, brottats med likviditets- och lönsamhetsproblem.

Under 2019 har styrelsen lyckats ta Bolaget ur konkurshotet, betalat sina skulder till Skatteverket, betalat de flesta övriga leverantörsskulderna samt gjort upp med Svenska Handelsbanken om hur skulden till banken skall regleras.

NWV har också sålt Capillum, vi försöker hitta köpare till Bolagets aktier i Frogs & Dogs samt att vi har försatt Wizzcom 3D AB i konkurs. Allt för att renodla och inte ha en ryggsäck med oss in i vårt ”nya bolag”. Vi är inte färdiga men situationen ser betydligt ljusare ut i dag än när den nya styrelsen tillträdde i november 2018.

 

Vad händer nu?

En ny extern styrelse och ledning kommer att tillsättas på kommande extra bolagsstämma.

För det första så måste det in mer pengar i bolaget. Där jobbar undertecknad tillsammans med Stig Norberg med att hitta nya starkare ägare. Vi tror att vi behöver tillföra ca 5-7 Mkr för att kunna utveckla verksamheten som vi tänkt.

För det andra så måste Bolaget identifiera intressanta områden som Bolaget kan investera i.

Där tror vi att det kan vara tre områden som kan vara av intresse och där styrelsen har en insikt och kompetens.

 • Säkerhet
 • Tech
 • Fastigheter
 • Portföljbolag ex. Frogs & Dogs

Inom dessa områden har det tagits ett flertal kontakter och vi avvaktar vidare diskussioner för att dels göra fler analyser men också för att få fram underlag för vad vi vill och kan betala. Det finns även diskussioner kring genomförande av tillförande av befintliga verksamheter genom apportemission. Vi kommer aldrig att äga över 20 % i något portfölj-bolag. För det tredje är det viktigt att NWV investerar i verksamheter som redan har ett positivt kassaflöde. Det ger oss möjligheter att utveckla bolag istället för att hela tiden fråga aktieägarna efter nytt kapital. För det tredje är det viktigt att vi gör om och gör rätt för att återskapa förtroende för Bolaget.

I just frågan om att göra om och göra rätt så har styrelsen fattat ett principbeslut att inte ställa ut någon form av räntebärande skuldebrev såsom Bolaget har haft det de sista 10 åren, utan vi kommer att jobba med emissioner som huvudsakliga finansieringsform i möjligaste mån.

Det som händer den närmaste framtiden är av mer praktisk karaktär.

 • Lösa kvarvarande leverantörsskulder om ca 200 000 kr
 • Ordna så vi har ett fungerande aktieägarregister
 • Extra bolagsstämma i nov/dec där vi ska besluta om bl.a nyemission, ny styrelse, nytt firmanamn och eventuellt tillkommande ändringar i bolagsordningen.
 • Kontakter med ev. nya investorer/ägare

Tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.

 

Stig Norberg                       Carsten Friberg                        Örjan Berglund

0708-25 14 00                    0730-920244

stig@stilecapital.se           carsten@northernwind.se                            bullmarknad@gmail.com

INFORMATION FRÅN STYRELSEN I NORTHERN WIND VENTURES

Till alla aktieägare

Tyvärr fick vi ställa in mötet i juni p g a dålig anslutning så jag väljer att kommunicera via hemsidan.

Det som händer i NWV just nu är att styrelsen arbetar vidare med olika scenarier för Bolagets vidareutveckling. Vi har identifierad några affärsidéer som verkar intressanta.

 • Bolaget har inlett diskussioner för att titta på ett fastighetsbestånd. Kring detta så diskuterar man ett upplägg på ett annorlunda ägande. Fastighetsbeståndet ligger inte inom storstadsområdena utan på andra orter med en attraktiv placering
 • Vi tittar även på säkerhetsbranschen där en del intressanta förslag har kommit upp.
 • Det tredje området är inom administration av mindre till medelstora bolags hantering av sina bilar.

För att detta skall vara möjligt så krävs det naturligtvis kapital. Därför diskuteras det också att genomföra en nyemission. Exakt hur mycket som krävs kan vi inte svara på i dagsläget men oavsett belopp så kommer emissionen att vara garanterad av några delägare.

Andra varianter som har diskuterats är att köpa upp aktier till ett pris av 1 öre styck för er som är intresserade av att sälja bort innehavet. Detta beror intresset för emissionen samt hur de pågående diskussionerna fortlöper.

Naturligtvis är alla välkomna att ringa för eventuellt ytterligare frågor. Vi kommer att försöka hålla hemsidan uppdaterad för att hålla informerade om vad som händer.

Det nytt aktieägarmöte kommer också att hållas. Den informationen kommer att komma ut så snart vi har mer konkreta planer att presentera.

Styrelsen gm Carsten Friberg

 

ÄGARMÖTE – INSTÄLLT, NY TID KOMMER

FRÅGOR? Ring t f VD Carsten Friberg 073-092 02 44

 

Kallelse till aktieägarmöte i Northern Wind Venture AB

Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Tid: 19/6 kl.16.00

Härmed kallas aktieägarna i ovannämnda bolag till ett möte för att diskutera hur NWV AB ska se ut i framtiden.

Bolaget kommer att presentera några idéer och vi ser framemot kreativa diskussioner hur vi skall utveckla verksamheten.

Stockholm juni 2019

Styrelsen i Northern Wind Venture

INFORMATION

Till våra aktieägare

Alltsedan bolagsstämman den 14/11 2018 har det pågått en del aktiviteter bakom kulisserna.

Tyvärr har vi inte kunnat kommunicera ut informationen innan vi själva visste hur det skulle bli.

Nu har bilden ljusnat och följande har hänt:

 • Skatteverket har accepterat förslaget från Bolaget och dess skatteskuld kommer vara löst innan mars månads utgång
 • Banken och Bolaget har gjort en överenskommelse och allt skall vara klart innan mars månad.

Tack vare Jörns Bullmarknad AB (Örjan Berglund) och Stile Capital AB (Stig Norberg) som har gått in med kapital så har vi kunnat lösa dessa två frågor.

Säkerhetsmässigt så har NWV överlåtit samtliga aktier i Wizzcom 3D AB och Frogs & Dogs AB.

En överenskommelse har också skett med två fordringsägare.

Det återstår nu att få tag på samtliga skuldebrevsinnehavare och vi vill på detta sätt komma i kontakt med er för att kunna upprätta ett korrekt register för att på så sätt kunna kommunicera med samtliga.

Genom dessa åtgärder kan vi upprätta en årsredovisning som visar att bolaget är ute ur kontrollbalansräkningsproblematiken och skuldberget har minskat från ca 8 800 Tkr till c:a 2 700 Tkr. Kan vi sedan lösa de sista skulderna så ser situationen mycket ljus ut.

Vad händer sedan?

Vi har redan börjat titta på olika scenarier för att komma vidare.

Det har kommit in förfrågningar från andra bolag som vill fusionera med NWV och det är en intressant vinkling. Bolaget kan fortsätta med att vara ett investmentbolag eller så kan vi kanske vara båda delarna?

Oavsett vilken väg vi kommer att gå så är bolaget på väg mot en ljusare framtid vilket skapar möjligheter att komma tillbaka till den väg som man en gång i tiden ville gå på.

Styrelsen hoppas med dessa åtgärder att alla aktieägare tar på sig ett större ansvar för Bolagets framtid.

Carsten Friberg

T.f Verkställande Direktör

+46 73 092 02 44