ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Northern Wind Ventures AB (publ) tillhanda senast den 25 februari 2021.

 

Postrostningsformular Northern Wind Ventures AB

 

Stockholm i januari 2021

Northern Wind Ventures AB (publ)

Styrelsen