Entries by Jan Nilstadius

Årsstämma i Northern Wind Ventures AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB (publ) Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till årsstämma den 3 April 2020, kl. 11:00 på Hotell Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av NVR AB förda aktieboken per den 28 mars […]

Ytterligare information till alla aktieägare!

I går lade vi ut möjligheten att se sina aktier i NVR och från och med idag är det också möjligt att köpa och sälja aktier. Skillnaden är att alla affärer måste gå via undertecknad som kommer att sköta aktieboken. Oavsett om du ska köpa eller sälja så måste det upprättas en avräkningsnota som skall […]

Information till aktieägarna

Till alla aktieägare i Northern Wind Venture AB   Vi vill informera Er att nu kan alla aktieägare se sina aktieinnehav i Northern Wind Venture via en kostnadsfri aktiedepå på sidan VPZ.se (VärdepappersZonen). Inloggning sker med hjälp av BankId. Om du äger aktierna privat (se även en instruktion via Youtube-film: https://youtu.be/0Wtd44Fg9qM) Gå till sidan vpz.se […]

Brev till Aktieägarna – 2019-11

Bäste aktieägare, Detta brev är skickat till de 30 största aktieägarna i Northern Wind Venture AB (NWV) enligt aktieboken per den 27/9. Det motsvarar ca 73 % av totala innehavet. Övriga ca 950 aktieägare står för resterande 27 %. Ni har fått ett brev som talar om att era aktier inte finns på era depåer. […]

INFORMATION FRÅN STYRELSEN I NORTHERN WIND VENTURES

Till alla aktieägare Tyvärr fick vi ställa in mötet i juni p g a dålig anslutning så jag väljer att kommunicera via hemsidan. Det som händer i NWV just nu är att styrelsen arbetar vidare med olika scenarier för Bolagets vidareutveckling. Vi har identifierad några affärsidéer som verkar intressanta. Bolaget har inlett diskussioner för att […]

ÄGARMÖTE – INSTÄLLT, NY TID KOMMER

FRÅGOR? Ring t f VD Carsten Friberg 073-092 02 44   Kallelse till aktieägarmöte i Northern Wind Venture AB Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm Tid: 19/6 kl.16.00 Härmed kallas aktieägarna i ovannämnda bolag till ett möte för att diskutera hur NWV AB ska se ut i framtiden. Bolaget kommer att presentera några idéer och […]

INFORMATION

Till våra aktieägare Alltsedan bolagsstämman den 14/11 2018 har det pågått en del aktiviteter bakom kulisserna. Tyvärr har vi inte kunnat kommunicera ut informationen innan vi själva visste hur det skulle bli. Nu har bilden ljusnat och följande har hänt: Skatteverket har accepterat förslaget från Bolaget och dess skatteskuld kommer vara löst innan mars månads […]

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Den 14 november avhölls Årsstämman för 2017 i Northern Wind Ventures AB. Följande är noterat. Stämman beslöt att fastställa balans- och resultaträkning, att resultat skall disponeras enligt förslaget samt att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet för 2017. Till styrelse fram till nästa årsstämma valdes Stig Norberg, Örjan Berglund och Carsten Friberg. Stig Norberg valdes till […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB (publ) Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till årsstämma den 14 november 2018, kl. 14:00 på Alströmergatan 22, Stockholm. Lokalerna tillhör intressebolaget Wizzcom 3D AB. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken […]