Entries by Northern Wind Ventures

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Northern Wind Ventures AB (publ) tillhanda senast den 25 februari 2021.   Postrostningsformular Northern Wind Ventures AB   Stockholm i januari 2021 Northern Wind Ventures AB (publ) Styrelsen

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB (PUBL)

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2021 kl.16.00 Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Aktieägare […]

Årsstämma i Northern Wind Ventures AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB (PUBL) Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625–5153, kallas till årsstämma den 27 november 2020, kl.14.00, Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av NVR AB förda aktieboken senast den 27 november 2020. Anmälan […]

Nu börjar det hända saker!

Northern Wind Venture AB har tecknat ett samarbetsavtal med det danska/svenska företaget The View. Samarbetet innebär att The View, förutom att man kommer att äga 20% av NWV, blir en katalysator för nystarten av NWV, (se http://theviewaccess.com/sv/affarsutveckling-acceleration/, för mer information om bolaget) Samarbetet är ett led i NWV:s tänkta vidareutveckling av satsningen mot fastighetsmarknaden som […]