Entries by nwv_master_account

ÅRSSTÄMMAN I NORTHERN WIND VENTURES AB ÄR INSTÄLLD

Styrelsen i Northern Wind Ventures AB (publ) har i dagarna beslutat att ställa in årsstämman den 29 juni 2018. Orsaken är att Bolaget inte hunnit med att färdigställa årsbokslutet för 2017. Bolaget återkommer med ny kallelse till ny årsstämman. Stockholm i juni 2018 Northern Wind Ventures AB (publ)  

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMA I NORTHERN WIND VENTURES AB

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), är kallade till årsstämma den 29 juni 2018, kl. 13:30 på Alströmergatan 22, Stockholm. Lokalerna tillhör intressebolaget Wizzcom 3D AB. Enligt kallelsen framgår att förslaget är att styrelsen skall bestå av tre ledamöter, utan suppleanter. Valberedningens förslag är att till ledamöter omväljs Stig Norberg och Örjan Berglund. Styrelsen […]

Kallelse till Årsstämma i Northern Wind Ventures AB

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), org. nr. 556625-5153, kallas till årsstämma den 29 juni 2018, kl. 13:30 på Alströmergatan 22, Stockholm. Lokalerna tillhör intressebolaget Wizzcom 3D AB. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 juni 2018 Anmälan om deltagande skall […]