Information till alla aktieägarna

Den 3 april genomfördes ett mycket försenat årsmöte för 2018. Tyvärr var intresset väldigt dåligt vilket är synd, men ändå förståeligt, eftersom Northern Wind Ventures börjar röra sig i en mycket intressant riktning där det äntligen finns förutsättningar att bygga aktieägarvärde.

2018 är det första år som bolaget någonsin har redovisat vinst och med ett kostnadsläge som är acceptabelt. 2019 kommer skulderna att minska kraftigt och vi förväntar oss att bolaget kommer att vara i en mycket bättre finansiell situation efter att bokslutet för det året är färdigt. Den kontrollbalansräkning som upprättats 2018 försvinner.

Styrelsen är oförändrad med Stig Norberg som ordförande och med Örjan Berglund och Carsten Friberg som ordinarie ledamöter. Sedan nuvarande styrelse tillträdde har ingen ersättnings alls utgått. Förslaget om att Bolaget inte ska vara publikt och därmed inte ha behovet att ha revisor bifölls på bolagsstämman, men Bolaget kommer att föreslå nuvarande revisor att fortsätta sitt uppdrag.

Arbetet fortsätter med att städa upp gamla ”synder” och det arbetet kommer att vara färdigt sommaren 2020 och då kommer också bolaget i princip vara skuldfritt.

Det arbetet som pågår just nu är att Bolaget söker nya affärsmöjligheter, vi har redan blivit uppvaktade av ett flertal intressenter, vi har identifierat ett par intressanta områden som vi idag jobbar med och löpande har möten med. Genom helt nya affärskanaler har vi diskuterat samgående/samarbete med både onoterade som noterade bolag som är relaterade till fastighetssektorn och med ett nytt koncept tror vi att det finns möjlighet att framgångsrikt gå vidare i de diskussionerna. Genom dessa affärskontakter finns det även intresse för att bli aktiva större aktieägare i ”nya” NWV genom emissioner etc. 

Styrelse och ledning är övertygade om att vi med 1 000 aktieägare som största tillgång har en möjlighet att utveckla verksamheten till något positivt som kan skapa ett mervärde för alla inblandade men vi måste få aktieägarestöd och hjälp för att lyckas få en ljus framtid.

Det är tack vare två aktieägare som tagit sitt ansvar, Stig Norberg och Örjan Berglund, som har bidragit med stora summor för att vi har kommit till det finansiella läge vi har idag men vi måste ha hjälp av fler för att kunna flytta fram våra positioner och kunna agera för att skapa det aktieägarvärde vi alla från början investerat.

Vi räknar med att senast under maj månad återkomma med nästa informationsbrev.

 

Stockholm i april 2020

 

Styrelsen.