INFORMATION

Till våra aktieägare

Alltsedan bolagsstämman den 14/11 2018 har det pågått en del aktiviteter bakom kulisserna.

Tyvärr har vi inte kunnat kommunicera ut informationen innan vi själva visste hur det skulle bli.

Nu har bilden ljusnat och följande har hänt:

  • Skatteverket har accepterat förslaget från Bolaget och dess skatteskuld kommer vara löst innan mars månads utgång
  • Banken och Bolaget har gjort en överenskommelse och allt skall vara klart innan mars månad.

Tack vare Jörns Bullmarknad AB (Örjan Berglund) och Stile Capital AB (Stig Norberg) som har gått in med kapital så har vi kunnat lösa dessa två frågor.

Säkerhetsmässigt så har NWV överlåtit samtliga aktier i Wizzcom 3D AB och Frogs & Dogs AB.

En överenskommelse har också skett med två fordringsägare.

Det återstår nu att få tag på samtliga skuldebrevsinnehavare och vi vill på detta sätt komma i kontakt med er för att kunna upprätta ett korrekt register för att på så sätt kunna kommunicera med samtliga.

Genom dessa åtgärder kan vi upprätta en årsredovisning som visar att bolaget är ute ur kontrollbalansräkningsproblematiken och skuldberget har minskat från ca 8 800 Tkr till c:a 2 700 Tkr. Kan vi sedan lösa de sista skulderna så ser situationen mycket ljus ut.

Vad händer sedan?

Vi har redan börjat titta på olika scenarier för att komma vidare.

Det har kommit in förfrågningar från andra bolag som vill fusionera med NWV och det är en intressant vinkling. Bolaget kan fortsätta med att vara ett investmentbolag eller så kan vi kanske vara båda delarna?

Oavsett vilken väg vi kommer att gå så är bolaget på väg mot en ljusare framtid vilket skapar möjligheter att komma tillbaka till den väg som man en gång i tiden ville gå på.

Styrelsen hoppas med dessa åtgärder att alla aktieägare tar på sig ett större ansvar för Bolagets framtid.

Carsten Friberg

T.f Verkställande Direktör

+46 73 092 02 44