Kallelse till årsstämma i Northern Wind Ventures AB (publ)

Aktieägarna i Northern Wind Ventures AB (publ), 556625–5153 kallas härmed till årsstämma i bolaget den 27 september 2021.
Relevanta dokument hittar ni här:

Kallelse

Anmälan och formulär för postomröstning

Fullmaktsformulär