Kopparberg Invest blir Northern Wind Ventures

Idag är vi mycket glada över att lansera Northern Wind Ventures AB. Ett “nytt” bolag som bygger vidare på det bästa från Kopparberg Invest. Portföljen har trimmats ner till kärninnehaven, strategin har förfinats och Northern Winds profil som investerare är idag mycket tydligare.

Världen förändras i accelererande takt, och varje dag formas nya innovationsdrivna tillväxtbolag i Norden för att tillgodose gamla och nya behov på ett bättre sätt. I EU anses de senaste åren Sverige, Danmark, Finland och Tyskland vara Europas innovationsledare, med Sverige rankad på första plats.

Sverige har näst högst andel ingenjörer/capita i världen, och är med bland top 3 EU-länder som spenderar störst andel av BNP på forskning och utveckling. Det är inte förvånande att Sverige byggt mycket av sitt välstånd på teknologisk export, och producerat världsledare som Astra Zeneca, Ericsson och Volvo.

Men de nordiska länderna är inte bara ledande industriländer, utan även globala ledare i den teknikdrivna kunskapsekonomin som i snabb takt sveper över världen. Här skapades de svenska flaggskeppen Skype, Klarna, Mojang och Spotify som förändrar världen på sina sätt, men här skapas också globala ledare för en kollaborativ, öppen och nätverksdriven ekonomi med teknologierna Linux och MySQL, eller succétjänsterna Soundcloud och Truecaller, som exempel.

Northern Wind drivs med visionen att bidra till att skapa nya globala innovationsledare. Utifrån nuvarande portfölj och planerade nyinvesteringar under 2015, har bolaget goda förutsättningar att leva upp till den visionen på sikt.

Inom kort kommer vi genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Syftet är främst att kunna genomföra tidigare aviserad investering i Mobilearn. När den investeringen är genomförd kommer ansökan om listning av Northern Wind att göras.

Kommande sex månader kommer vara en händelserik period, och vi välkomnar nya som presumtiva aktieägare att hålla utkik på vår hemsida för att få nyheter om processen och innehavens utveckling.

 

För ytterligare information, kontakta:

Arez Arazu, VD
Mobil: +46 (0)76 – 275 53 27
E-post: arez@northernwind.se