Posts

Nyhetsbrev 2015 september

Nya Kopparberg Invest

Under senaste året har Kopparberg Invest genomgått en kraftig omvandling då fokus allt mer övergått i att investera i unika innovationer och globalt skalbara affärsmodeller. Omvandlingen innefattar också förändringar i bolagsstrukturen, nytt varumärke och tillsättandet av ny VD. Verksamheten har renodlats och innehav som inte passar den nya profilen har avyttrats. Nytt firmanamn för Kopparberg Invest ligger just nu för registrering på Bolagsverket, och lanseras under kommande veckor tillsammans med en ny hemsida.

Ny styrelseordförande för Kopparberg Invest är Tor Dunér, partner ADN Law, och ny styrelseledamot Per Eklund, Global Pricing Sandvik Coromant. Styrelsen tillförs med detta nödvändig juridisk kompetens, samt värdefull sälj-och marknadskompetens ur ett internationellt perspektiv. Övriga styrelseledamöter är Anders Bodin och Christer Lundh, och avgående VD Anna-May Wester lämnar alltså sitt styrelseuppdrag i Kopparberg Invest.

Kopparberg Invest har under en längre tid kommunicerat att man avser lista bolaget. Det är fortfarande högaktuellt och processen pågår för fullt. Kopparberg Invest har inledande diskussioner med avsedd handelsplats och ansökan om listning kommer skickas in under kommande månader.

“Utöver de innehav som nu finns i Kopparberg Invest har bolaget under året förhandlat sig till optioner i dels innehavet Sensavis men även i Mobilearn Development Ltd. Gemensamt för båda bolagen är att de är verksamma inom två högaktuella områden, utbildning samt migration. Bolagen har en produkt för den globala marknaden och båda har redan betydande samarbeten med stora internationella aktörer. Med den värdepotential och utveckling som båda bolagen redan idag visar bedöms de optioner som KIAB innehar, såväl kortsiktigt men framför allt långsiktigt, ge KIAB en betydande värdeökning. Vice VD Arez Arazu övergår nu till tjänsten som VD för ”nya Kopparberg Invest” med fortsatta investeringar i nya globala innovationsledare från Norden. Som avgående VD känner jag mig mycket komfortabel att Arez kommer att utveckla Kopparberg Invest till ett mycket intressant och lönsamt bolag.” – Anna-May Wester

Sammantaget är utgångsläget för nya Kopparberg Invest mycket spännande. I samband med att ett nytt varumärke lanseras kommer nu löpande mer information att presenteras. Anmäl gärna intresse till nyhetsbrevet och håll utkik på hemsidan för att ta del av nyheter kring nyemissioner, finansiell information, utveckling i innehaven, nya bolagsstrukturen och mer ingående presentation av nya investeringsprofilen.


För ytterligare information, kontakta:

Arez Arazu, VD
Mobil: +46 (0)76 – 275 53 27
E -post: arez@northernwind.se

Kopparberg Invest erhåller option att förvärva aktier i Mobilearn Development Ltd.

Mobilearn Development Ltd, ”Mobilearn” är ett holdingbolag med säte i London. För närvarande bedrivs verksamhet via delägt dotterbolag i Sverige med kontor i Stockholm och Göteborg. I och med den stora efterfrågan som finns på bolagets tjänster förbereder Mobilearn nu sin internationella expansion. Nästa land att erbjuda Mobilearns tjänster är UK där man i november 2015 startar verksamhet.

  • Genom att erbjuda ett individanpassat, tekniskt stöd skall Mobilearn stötta myndigheter, kommuner och nyanlända med integration och anpassning i hela världen.
  • Produkterna och affärsmodellen är extremt skalbara och kan därför med enkelhet och till låg kostnad implementeras på multipla marknader. Säljs som en förnyelsebar licens som löper på 24 månader från aktivering. Kund erlägger förskottsbetalning.
  • Mobilearn är inte en app- det är en webblösning som fungerar på alla mobiltelefoner med en webbläsare.
  • Marknaden för Mobilearns tjänster är stor och bolaget ser en allt ökad efterfrågan på tjänsten.
  • Är prisbelönt av European Investment Bank med motivering ”ekonomiskt gångbar modell för avsevärda socioekonomiska besparingar som samtidigt verkar för att motverka utanförskapet för nyanlända”.

Den svenska marknaden har utvecklats väl och i dagsläget finns tjänsten i ett flertal kommuner. Utöver kommuner är såväl statliga myndigheter som privata företag potentiella kunder. Bolaget ser ett kraftigt ökat intresse från samtliga kundkategorier. Stärkta av den positiva utvecklingen på den svenska marknaden förbereder Mobilearn nu sin internationella expansion. I november 2015 startar Mobilearn verksamheten i UK för att kort därefter etablera sig i Kanada. Avsikten är att därefter etablera sig i Tyskland och Frankrike för vidare utrullning i övriga världen. Ett flertal länder har visat intresse för Bolagets tjänst som passar för såväl den europeiska, amerikanska som den asiatiska marknaden. Marknaden har ett behov av denna typ av tjänster så länge landet har en human flykting- och invandrarpolitik.

Verksamheten har inga kända konkurrenter i dagsläget, inga liknande tjänster har kunnat hittas under de två år Bolaget kartlagt marknaden.

Grundarna har bakgrund av digital affärsutveckling och försäljning, och har själva erfarenhet av att vara nyanlända både i Sverige och andra länder.

Styrelsen i Mobilearn består för närvarande av:

  • Joseph Torano, USA, tilltänkt koncernchef. Joseph har gedigen erfarenhet att bygga större bolag, bl.a. tog Joseph Formscape till Deloitte & Touche’s Fast 50 lista och senare till försäljning till Bottomline Technologies. Rankad topp 10 av ledningen på IBM.
  • Ola Norberg, en av de större ägarna i All Tele, ett bolag som är noterat på Stockholmsbörsen.
  • Claes Persson, grundare och huvudägare i Mobilearn.

Till ny styrelseledamot i Mobilearn Development Ltd. kommer Anna-May Wester, VD i Kopparberg Invest att väljas in.


Om Kopparberg Invest AB

Kopparberg Invest är ett investmentbolag med fokus på investeringar i nordiska bolag med global potential och egen försäljning, alternativt som är nära marknadslansering. Under 2014 valde KIAB att koncentrera sina investeringar i bolagen Sensavis AB och by Crowd AB, båda med stor global tillväxtpotential.