Posts

Nyhetsbrev 2015 juni

Under sommaren fortsätter utvecklingen av “Nya Kopparberg Invest” med bl.a. färdigställandet av ny affärsplan. Vid årsstämman kommer delvis ny styrelse att väljas och ny VD tillträder sin tjänst.

Sensavis, Wizzcom och by Crowd bedöms utifrån nuvarande nivå fortsätta genomgå den positiva utveckling som 2015 hittills visat.

Sensavis

  • Senior Manager for Partners in Learning på Microsoft, Eva Pethrus, byter till Director of Sales and Customer Management på Sensavis. “Det ska bli mycket spännande, både att aktivt delta i vidareutvecklingen av lärandet och att samtidigt föra ut detta innovativa svenska företag på en global arena” – kommenterar Eva Pethrus.
  • Sensavis har nyligen tecknat ett ramavtal med Nordens största utbildningsföretag AcadeMedia. Följaktligen förenklas och påskyndas försäljningen nu gentemot flera hundra skolor i denna koncern.
  • I UK har Sensavis rönt ett stort intresse. Sensavis har nu inlett ett samarbete med en partner som har 1500 skolor knutna till sig.
  • Via befintligt samarbete med Microsoft har Sensavis även fått möjlighet att genomföra ett pilotprojekt med en av världens största skolkoncerner i Singapore.

Wizzcom

  • Kopparberg Invest förvärvade nyligen aktiemajoritet i Wizzcom. Wizzcom har med sin tjänst “3D Digital Signage Solutions by Wizzcom” nu även etablerat sin verksamhet på marknaden i Förenade Arabemiraten. Företaget har fått en miljonorder på sina unika digital signage-tjänster, 3D skärmar samt filmproduktioner, från Dubai Dolphinarium. Projektet startas upp under augusti 2015.
  • Wizzcom ligger också i förhandlingar angående flera pilotprojekt för ett antal köpcenter i Dubai och Abu Dhabi varav ett redan är beställt av företaget Meraas, en av de största ägarna av köpcenter inom regionen. Planerad leverans under juni.
  • Två befintliga och välkända svenska kunder har återkommit med nya ordrar. Repetitiva ordrar är alltid en stark indikator på bra produkter.
  • Wizzcom utökar samtidigt sitt globala återförsäljarnät. De senaste samarbetspartnerna är Elisa Videra och Ricoh i Finland samt The Southeastern Institute of Manufacturing Technology i USA.

by Crowd

  • by Crowd håller för fullt på att bygga om sin crowdfunding-plattform Investor by Crowd med delägaren Laika Consulting. Det blir en helt unik crowdfunding-plattform för listade företag och publika emissioner. Officiell lanseringsdatum beräknas bli sent 2015/början 2016, med tidig inbjudan, test och smygstart under hösten 2015.
  • Jobs by Crowd har nyligen tecknat återförsäljaravtal med ett av nordens ledande återförsäljare av IT-lösningar och tillhörande tjänster. Återförsäljaren har exklusivitet inom sin bransch under 2 år, men i övrigt kommer appen vara tillgänglig för alla.

Om Kopparberg Invest AB

Kopparberg Invest är ett investmentbolag med fokus på investeringar i nordiska bolag med global potential och egen försäljning, alternativt som är nära marknadslansering. Under 2014 valde KIAB att koncentrera sina investeringar i bolagen Sensavis AB och by Crowd AB, båda med stor global tillväxtpotential.


Kopparberg Invest avyttrar innehav och renodlar verksamheten

I ett led att renodla Kopparberg Invests investeringsverksamhet avyttras innehaven i Biometron International AB och Presens – För Närvarande Reklam AB.

Kopparberg Invest AB, “KIAB”, har ingått om avtal om att avyttra sitt helägda innehav Biometron International AB, “Biometron”, och sitt innehav om 44 procent i Presens – För Närvarande Reklam AB, “Presens”. Avyttringarna är ett led i KIABs arbete att renodla investeringsverksamheten och fokusera på nordiska bolag med global potential.

Biometron erbjuder skyddsventilation för kvalificerade arbetsplatser baserat på bolagets patenterade lösning system Biometron. Avtalet avser försäljning av inkråmet i bolaget och ger KIAB del av verksamhetens intäkter under en treårsperiod.

Presens är en reklam- och marknadsföringsbyrå med lång erfarenhet inom tryckt media och internet. Avtalet avser försäljning av Kopparberg Invests andel i bolaget om 44 procent.


Om Kopparberg Invest AB

Kopparberg Invest är ett investmentbolag med fokus på investeringar i nordiska bolag med global potential och egen försäljning, alternativt som är nära marknadslansering. Under 2013 valde KIAB att koncentrera sina investeringar i bolagen Sensavis AB och by Crowd AB, båda med stor global tillväxtpotential. KIAB är även en av de största ägarna i MaxEquity AB som i sin tur är storägare i Wizzcom 3D Productions AB.