Posts

Riktat emissionserbjudande till aktieägarna i Systematisk Kapitalförvaltning AB

Den 7 januari 2016 beslutade styrelsen i Northern Wind Ventures, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 juni 2015, att genomföra två riktade nyemissioner av aktier i Northern Wind utan företrädesrätt för Northern Winds befintliga aktieägare. Emissionerna riktar sig till aktieägarna i Systematisk Kapitalförvaltning AB. Teckningstiden löper från och med den 21 januari till och med den 5 februari 2016.