Kommuniké från Extra Bolagsstämma i Northern Wind Ventures AB

Under måndagen den 9 april avhölls en Extra Bolagsstämma i Northern Wind Ventures AB. Följande finns noterat från stämman.

Kommuniké från Extra Bolagsstämma i Northern Wind Ventures AB