Till samtliga konvertibel- och skuldebrevsinnehavare i Northern Wind Venture

Bolaget har under 2019 och 2020 rensat ut stora delar av sin skuldbörda och nu återstår det att lösa konvertibler och skuldebrev.

Vi kommer inte ha någon möjlighet att betala räntor eller kapitalskuld varför vi erbjuder samtliga att konvertera skulden till aktier.

Om du är intresserad så kontakta carsten@northernwind.se, 073-092 02 44.

Stockholm 17/5 2020

Styrelsen