Nu börjar det hända saker!

Northern Wind Venture AB har tecknat ett samarbetsavtal med det danska/svenska företaget The View. Samarbetet innebär att The View, förutom att man kommer att äga 20% av NWV, blir en katalysator för nystarten av NWV, (se http://theviewaccess.com/sv/affarsutveckling-acceleration/, för mer information om bolaget)

Samarbetet är ett led i NWV:s tänkta vidareutveckling av satsningen mot fastighetsmarknaden som vi tidigare informerat om.

”Vår uppfattning är att The View har kunskapen och de nödvändiga kontakterna för att få finansiering på plats, har de rätta verktygen för att forma NWV till det bolag vi vill ha.” Stig Norberg, styrelseordförande i NWV.

Under hösten kommer ledningen för bolaget, tillsammans med The View att arbeta för möjligheten att skaffa det kapital som är nödvändigt för satsningen och skapa värden för våra aktieägare.

Kallelse till Bolagsstämma kommer inom kort och annonseras bl.a på vår hemsida.

Styrelsen gm

Carsten Friberg